KONST STAL Sp. z o.o.

Konstrukcje stalowe hal przemysłowych 

NIP: 556-275-29-95          REGON 341363000

Siedziba

oraz

Zakład Produkcyjny w Koronowie:

Przemysłowa 8

86-010 Koronowo

tel./fax.: +48 52 349 44 78

biuro: oferty@konststal.pl ; tel: 690-512-390

zarząd: dyrektor@konststal.pl ; tel: 509-392-363

księgowość: ksiegowosc@konststal.pl

e-mail: produkcja@konststal.pl

bank BGŻSA nr rachunku: 21 2030 0045 1110 0000 0250 5140

 


dojazd:

Zakład Produkcyjny w KORONOWIE


Pokaż KONST STAL Sp. z o.o. na większej mapie

 

 


OGŁOSZENIE - DOFINANSOWANIE

logo

 

Firma Konst Stal Sp z o.o. uczestniczy w programie pt. "Przygotowanie infrastruktury i budynku produkcyjnego w Koronowie oraz zakup środka trwałego gwarancją wzrostu konkurencyjności firmy Konst Stal" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałania 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007‑2013.

tablica informacyjna

webmaster: admin@konststal.pl Google+